Proces zostaje uruchomiony przez zgłoszenie problemu lub wniosku przez pracownika.

Jak uruchomić proces?

Procesy uruchamia się przez panel katalogu, który można wyświetlić klikając przycisk URUCHOM NOWY PROCES w górnej części ekranu.

https://cdn.elev.io/file/uploads/Ux-_DYAntOZryf932615vJylxNK9aTAoYSfsIPsIGtY/AyGCn6RT80JaCSZVIbYlRCJxqGuP8ob8ixNw0NsNBIo/panel katalogu-V7E.png


Każdy pracownik organizacji może mieć inne procesy w katalogu - zarządza tym administrator systemu.

Wybierając proces, przed jego uruchomieniem w niektórych przypadkach wymagane jest wypełnienie formularza. Pola wymagane są oznaczone fioletową gwiazdką *.

https://cdn.elev.io/file/uploads/Ux-_DYAntOZryf932615vJylxNK9aTAoYSfsIPsIGtY/3gxzenRjzfZ60NPgYwqbmHw2Z-lIZTzKdQp11NIdvtw/lista odpowiedzi-RdA.png


Po uruchomieniu procesu widzimy kto i do kiedy zrealizuje nasze zgłoszenie.

https://cdn.elev.io/file/uploads/Ux-_DYAntOZryf932615vJylxNK9aTAoYSfsIPsIGtY/wrhlYp4iwP3YzxyE-a0Lb5UQki9M4Lhh9srtgieY10o/start procesu-3cU.png


Gdzie znajdę procesy uruchomione przeze mnie?

Twoje procesy możesz znaleźć w panelu startowym w filtrach Procesy rozpoczęte przez Ciebie.

https://cdn.elev.io/file/uploads/Ux-_DYAntOZryf932615vJylxNK9aTAoYSfsIPsIGtY/P5BMnzZZgIeMFBjFg7GZ395HvA-ynQOT47_ILSMAgPo/uruchomione procesy-CJE.png


Ekran szczegółów procesu

Klikając w nazwę procesu przeniesiesz się do ekranu jego szczegółów.

https://cdn.elev.io/file/uploads/Ux-_DYAntOZryf932615vJylxNK9aTAoYSfsIPsIGtY/htzWz61Op6ojQ_1Crx9MW5vkWN6p2naWBHp7Uka11fk/ekran szczegolow procesu-yIw.png


(1) Zakładka nawigacyjna: możesz kliknąć w tę zakładkę, aby powrócić do widoku procesu z każdego innego miejsca w systemie.

(2) Pasek postępu procesu: każdy proces dzieli się na 5 etapów: Zgłoszenie, Planowanie, Realizacja, Weryfikacja i Zamknięty.

(3) Nazwa procesu: każdy uruchomiony proces posiada nazwę i unikalny numer.

(4) Przycisk otwierający panel aktywności: panel aktywności gromadzi całą historię procesu - jego uruchomienie, przechodzenie przez kolejne etapy, zamykanie zadań oraz komentarze dodawane w zadaniach.

(5) Oś czasu procesu: na osi czasu można zobaczyć czas startu procesu, jego termin zamknięcia oraz prognozę. Termin wynika z ustawień procesu, jest oparty o dni i godziny pracy firmy i jest niezmienny.
Prognoza pokazuje kiedy można się spodziewać zamknięcia ostatniego zadania. Prognoza bierze pod uwagę powiązania między zadaniami i ich czasy trwania oraz zmienia się na żywo reagując na ich zamknięcia i przekroczenia.
W momencie kiedy Prognoza przekroczy Termin procesu dostawca procesu otrzyma powiadomienie mailowe, aby szybko mógł na to zareagować i przyspieszyć pracę.

O dniach i godzinach pracy firmy dowiesz się więcej z tego artykułu.

(6) Lista zadań: lista zadań utworzona przy uruchomieniu procesu i przypisana do odpowiednich osób. Proces przejdzie do kolejnego etapu kiedy ostatnie zadanie zostanie zamknięte.

Więcej na temat zadań możesz przeczytać tutaj.