Każde zadanie w FlowBoard:

1. należy do jednego procesu,
2. ma jednego realizatora,
3. ma określony czas na realizację wyrażony w ilości godzin i minut
4. ma określony termin, który jest wyliczony na podstawie kilku wartości (czytaj dalej).

Zadania w procesach są generowane z list zadań wielokrotnego użytku. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Zadanie może zależeć od innego zadania. W takiej sytuacji nie można zacząć nad nim pracować do czasu zrealizowania zadań blokujących to zadanie.

Niektóre zadania mogę mieć więcej niż jeden status zamknięcia, co powoduje, że proces może rozgałęziać się na wiele ścieżek. Przykład: zadanie Zaakceptuj urlop Jana Nowaka: Akceptuję / Nie akceptuję.

Oznaczenia w zadaniu

https://cdn.elev.io/file/uploads/Ux-_DYAntOZryf932615vJylxNK9aTAoYSfsIPsIGtY/wROUP3UhOQ_aRbH7G2izVedttgJa_xxf9l8dRPfqfrE/oznaczenia w zadaniu-7rY.png


(1) Pozostały czas na realizację zadania - w zakresie godzin pracy firmy (czytaj dalej).

(2) Nazwa zadania: kliknij, aby otworzyć jego szczegóły i historię.

(3) Realizator zadania: odpowiedzialny za proces może kliknąć w nazwę pracownika, aby szybko przekazać zadanie innej osobie.

Realizator jest widoczny tylko w widoku szczegółów procesu. W widoku panelu startowego, gdzie wszystkie zadania należą do bieżącego użytkownika ta informacja jest zastąpiona przez nazwę procesu, której kliknięcie przenosi nas do jego szczegółów.

(4) Termin wykonania zadania: termin wyliczony z kombinacji czasu na realizację zadania, powiązań między zadaniami oraz godzin pracy firmy. Po przekroczeniu, do realizatora zostaje wysłane powiadomienie email.

(5) Skrót do działań dodatkowych: dodanie kosztu, uruchomienie określonego lub dowolnego procesu jako podproces oraz dodanie do bieżącego procesu zadań z innej listy.

(6) Przycisk zamykający zadanie z określonym statusem: różne statusy odblokowują inne ścieżki w procesie lub kończą proces jako odrzucony.

(7) Przycisk otwierający panel komentarzy

(8) Przycisk zarządzania zadaniem przez osobę odpowiedzialną za proces, dzięki któremu może zadanie zduplikować, edytować (osobę, czasy, statusy) lub zupełnie usunąć.

Uwaga: usunięcie zadania w procesie może przerwać ciąg zależności między zadaniami. Sprawdź, czy proces będzie możliwy do zamknięcia po takiej akcji.

(9) Szybki komentarz umożliwia dodanie informacji do zadania bez konieczności otwierania panelu komentarzy.

(10) Oznaczenie zadania zablokowanego przez inne zadania: najedź kursorem na ikonę kłódki, aby sprawdzić jakie zadanie musi być zamknięte, aby odblokowało się to zadanie.

Czasy w zadaniu

Każde zadanie ma czas na realizację wyrażony w godzinach i minutach, np. 2 godz. i 30 min i jest to wartość niezmienna - tyle czasu pracownik będzie mógł przeznaczyć na jego realizację niezależnie od innych czynników.

Czas na realizację widzimy na zegarze z lewej strony zadania (1).

Jak jest wyliczany termin zadania
Jeśli zadanie trwające 2godz i 30 min jest pierwszym zadaniem w procesie uruchomionym o godzinie 10:00, a firma pracuje między 8:00 a 16:00, to termin zamknięcia takiego zadania zostanie wyliczony na godziną 12:30.

Jeśli zadanie będzie w trakcie realizacji, a skończy się dzień pracy firmy, czas zostanie zatrzymany i wznowiony następnego dnia roboczego o określonej porze. Dzięki temu termin zadania nigdy nie wypadnie w godzinach / dniach wolnych.

Zadania zablokowane mają ruchomy termin. Jeśli zadanie poprzedzające zostanie zamknięte wcześniej, to ich termin zostanie cofnięty zgodnie z zaoszczędzonym czasem. Jeśli zadanie poprzedzające nie zostanie wykonane w terminie, wtedy termin zostanie wyliczony dopiero po jego zamknięciu, ale zachowując określony czas na realizację zadania.

Kolory zegarów

Niebieski: zadanie zablokowane lub w realizacji, ale termin jest jutro albo później.
Żółty: zadanie w realizacji z terminem na dzisiaj.
Czerwony: zadanie w realizacji z przekroczonym terminem.

Panel aktywności zadania

https://cdn.elev.io/file/uploads/ZgqgwcWOvhh-Mq8lTXD7D-yr2SYuf-YdPU2_QlxsKRQ/LCojd3vd5aWmQE49fkTqi_XtmtLEbTK5zMj2RdJVDpc/Screen Shot 2017-08-14 at 18.32.36-m3E.png


Panel aktywności otwieramy klikając w nazwę zadania lub w ikonę komentarza.

W panelu widzimy wszystkie akcje na zadaniu od jego utworzenia oraz komentarze w nim zapisane.

Można tutaj załączać pliki do zadania, jeśli jego efektem miało być przygotowanie dokumentu, skanu, czy innego zbioru danych. Aby załączyć plik należy kliknąć ikonę spinacza, wybrać plik i kliknąć Wyślij.

Na górze panelu znajdują się filtry, które pomagają znaleźć interesujące nas typy informacji.

Powiadomienia o komentarzach

Jeśli napiszemy komentarz w zadaniu, zostanie o nim powiadomiony jego realizator.

Aktualnie nie można wskazać dowolnej osoby, która zostanie powiadomiona o komentarzu. Jest to ograniczone przez uprawnienia - nie wszyscy pracownicy mają dostęp do danego procesu.