Formularz pomaga osobie zgłaszającej wprowadzić istotne informacje do uruchamianego procesu, aby osoby go realizujące wiedziały od razu wszystko na temat zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy to – niezależny obiekt, który może być używany w wielu szablonach procesów jednocześnie, a zmiana w nim wpłynie na wszystkie szablony procesów, które go używają.

Formularz korzysta z kilku typów pól, które pomagają wprowadzać różne typy informacji:

  • zwykły tekst
  • długi opis
  • data
  • data i godzina
  • liczba
  • kwota (PLN)
  • procent
  • wskazany pracownik
  • załącznik
  • lista odpowiedzi
https://cdn.elev.io/file/uploads/Ux-_DYAntOZryf932615vJylxNK9aTAoYSfsIPsIGtY/ej10_e9dtU4ZDN790SUG8lDyriUAFEv5rDJTu8XraXY/lista odpowiedzi-FrA.png


Formularzami może zarządzać tylko administrator.

https://cdn.elev.io/file/uploads/ZgqgwcWOvhh-Mq8lTXD7D-yr2SYuf-YdPU2_QlxsKRQ/zcteptB_ccRMfym32H0BTVUNlPofao3te0FXq6BoFCI/Screen Shot 2017-09-27 at 12.26.43-_LI.png

Nowy formularz można utworzyć kontekstowo będąc w oknie edycji szablonu procesu, w którym chcemy jej używać – rozwiń listę wyboru formularzy i kliknij przycisk +UTWÓRZ NOWY FORMULARZ.

https://cdn.elev.io/file/uploads/ZgqgwcWOvhh-Mq8lTXD7D-yr2SYuf-YdPU2_QlxsKRQ/ZW0_FiyvwKz9e86wDFVWOG0SclhrU28i7arlU75LCq4/Screen Shot 2017-09-27 at 12.24.20-VA4.png

Edytować formularz można także z poziomu okna edycji szablonu procesu i klikając EDYTUJ obok nazwy wybranego formularza.

Innym sposobem na tworzenie i edycję list zadań jest wejście do ekranu formularzy zgłoszeniowych – można do niego wejść przez opcję Formularze zgłoszeniowe w menu wyświetlonym po kliknięciu w awatar. Widzimy tam wszystkie formularze podzielone według kategorii.

Każdy formularz musi mieć nazwę oraz co najmniej jedno pytanie.

https://cdn.elev.io/file/uploads/ZgqgwcWOvhh-Mq8lTXD7D-yr2SYuf-YdPU2_QlxsKRQ/xckFxKNbTBE0H9-BdhVaVAZos7bokCbWYG7kIZYq_KI/Screen Shot 2017-09-27 at 12.25.07-bo4.png

Dodając nowe pytanie najpierw wybieramy typ odpowiedzi (tekst, data, załącznik, itd.), a następnie wpisujemy treść pytania, które przeczyta zgłaszający.

Każde pytanie może zostać oznaczone jako wymagane. Bez odpowiedzi nie będzie można uruchomić procesu.

Kolejność pytań można zmieniać strzałkami obok pola treści pytania.

W każdym formularzu, na dwóch ostatnich pozycjach zawsze są wyświetlane dwa systemowe pola: Dodatkowy komentarz oraz Dodatkowe załączniki, których nie można usunąć ani zmienić ich kolejności.

https://cdn.elev.io/file/uploads/ZgqgwcWOvhh-Mq8lTXD7D-yr2SYuf-YdPU2_QlxsKRQ/tZp41hpiW9YyUr6jxmOhIe8Zl_88XTIRLfv0ktki9k8/Screen Shot 2017-09-27 at 12.24.49-1Ak.png


Typ odpowiedzi: lista odpowiedzi

Lista odpowiedzi jest szczególnym typem pola formularza. Jeśli zostanie wybrana, pracownik uruchamiający proces będzie mógł wybrać odpowiedź z gotowej listy zamiast wpisywać ją ręcznie.

O zarządzaniu listami odpowiedzi dowiesz się więcej tutaj.

Odpowiedzi z formularza jako zmienne

Każde pytanie formularza można użyć jako zmienną do nazwy procesu albo nazwy zadania z poziomu okna szablonu procesu. Po uruchomieniu procesu odpowiedzi zostaną podstawione w odpowiednie miejsca.